Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Aktualna wersja 1.4.2
DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – przyjazny program do zarządzania sprzedażą

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Aktualności

07-04-2020 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4.2

Dostępna jest nowa wersja programu, która wprowadza istotne dla wielu użytkowników zmiany przede wszystkim w następujących obszarach: generowania JPK-FA (teraz w wersji 3), generowania faktur zaliczkowych i końcowych, a także w zakresie komunikacji z urządzeniami fiskalnymi Novitus, dzięki czemu możliwa jest obsługa urządzeń online, znaczne rozszerzenie funkcji serwisowych oraz wystawianie paragonów fiskalnych z NIP-em nabywcy. Dodatkowo zaktualizowane zostały kalkulatory odsetek ustawowych w związku ze zmianami ich stawek obowiązującymi od 18 marca 2020 r.

31-10-2019 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4.1 – mechanizm podzielonej płatności oraz zmiany w fakturach VAT RR

W związku z bardzo istotnymi zmianami w przepisach prawa podatkowego w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jakie wejdą w życie w dniu 1 listopada 2019 r. i dotyczą znacznej części użytkowników programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, udostępniliśmy ich zaktualizowane wersje. Dodatkowo porządkują one również w aspekcie użytkowym sposób wystawiania w tych programach faktur VAT RR po zmianach ograniczających wymogi co do ich zawartości poczynając od 1 września br.

15-10-2019 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4

Opublikowaliśmy nową wersję programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn zawierającą szeroki katalog zmian, w aspekcie użytkowym, technologicznym oraz formalno-prawnym. W szczególności znacznemu rozszerzeniu uległy funkcje magazynowe, zapewnione jest wsparcie dla JPK-FA(2) oraz ostatecznie rozwiązana została kwestia kompatybilności z usługą Kopia online.

Archiwum aktualności