Proste Faktury
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 2.8
Proste Faktury – przyjazny program do fakturowania.

PROGRAM DO FAKTUR PROSTE FAKTURY - AKTUALNOŚCI

18-01-2017 | Proste Faktury 2.8

Ukazała się nowa wersja programu wprowadzająca kilka zmian potencjalnie istotnych z punktu widzenia stanu prawnego obowiązującego od początku roku 2017. W szczególności rozwiązuje techniczne problemy z wystawianiem faktur, w których oprócz nabywcy wskazuje się również odbiorcę towaru lub usługi. Jest to zasadniczo ostatnia zaplanowana wersja 2.x wprowadzająca zmiany o merytorycznym charakterze. W przygotowaniu jest obecnie wersja 3.0, która udostępni m.in. możliwość generowania jednolitych plików kontrolnych.

18-01-2016 | Proste Faktury 2.7

Opublikowaliśmy nową wersję programu wprowadzającą kilka dostosowań do przepisów obowiązujących od 1 stycznia br., jak również kilka innych użytecznych modyfikacji.

17-04-2015 | Proste Faktury 2.6.1

Przy okazji prac nad pierwszą wersją programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn ujawniła się potrzeba wprowadzenia pewnej ilości zmian i poprawek również w programie Proste Faktury. Dość duży, choć w większości dotyczący spraw raczej kosmetycznych pakiet ok. 30 różnego rodzaju modyfikacji publikujemy jako Proste Faktury 2.6.1.

Archiwum aktualności